Най-важният фактор за един успешен режим е поддържането на адекватни калории и протеин. За съжаление, само знанието често не е достатъчно и играждането на добра стратегия е ключово за постигането на успех. В следващия слайд ще видите 3 от най-ефективните навици, които можете да си изградите за по-лесно спазване на режим.

Categories:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *