Липсата на добри и здравословни навици е една от причините повечето хора да се провалят в постигането на желаните резултати. Или да ги постигат, но много трудно и само чрез проява на силна воля. Проблемът с волята обаче е, че тя бързо се изчерпва. Наличието на добри навици осигурява придържане към плана без да са необходими прекалено много усилия. Ето защо създаването на по-добри навици с цел постигане на желаните резултати и тяхното задържане е от съществено значение. Какви са съветите на специалистите по този въпрос?

Categories: Building Habits

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *