Цинк е един от 24-те микронутриента, жизнено необходими за оцеляване. Той е един от често срещаните дефицити сред спортисти, вегетарианци/вегани и хора, които се потят обилно. Цинкът е изключително важен за функционирането и на имунната система [1,2].

Обзор, публикуван през 2013 години, на рандомизирани, двойно-слепи, плацебо-контролирани експерименти, показва, че прием на цинк в първите 24 часа след разболяване се свързва със значително (до 40%) редуциране на средната продължителност на настинката [4]. Приемът на цинк в този период може да ограничи размножаване на вируса в носната кухина и да намали възпалението в дихателния тракт [2]. Този ефект се наблюдава при прием на повече от 75 мг цинк на ден [3].

Мета-анализ, публикуван през 2017, сравнява ролята на дозите цинков прием по време на настинка и установява, че прием на повече от 100 мг/ден е малко вероятно да доведе до по-голяма ефективност при нейното лечение [4]. Ето защо за хората, обмислящи прием на цинк в такива периоди, най-добрият вариант е дози от около 75 мг/ден [3].

Важно: Горната граница на прием на цинк, определена от Института по медицина към Американската академия на науките е 40 мг/ден [5]. Заради това е препоръчително приемът на цинк по време на настинка да не надвишава 100 мг/ден в продължение на повече от седмица [2].

📖Цитирана литература:

 [1] Day 1: Multivitamins & Deficiencies. Retrieved from Examine.com, <https://bit.ly/2EfHxLN>

[2] Which supplements for the cold and flu? Retrieved from Examine.com, <https://bit.ly/2GcLfIy>

[3] Singh, M. & D., R. Zinc for the common cold. Cochrane Library, 2013, <https://bit.ly/2Ut5R2e>

[4] Hemila, H. Zinc lozenges and the common cold: a meta-analysis comparing zinc acetate and zinc gluconate, and the role of zinc dosage. JRSM Open. 2017 <https://bit.ly/2QNqEhY>

[5] Zinc. Fact Sheet for Health Professionals. National Institutes of Health. Retrieved from ods.od.nih.gov, <https://bit.ly/2PwJPIe>

Categories: Supplements

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *