Друг популярен мит, разпространяван наред със схващането, че ваксините причиняват аутизъм, е митът за морбили ваксините (MMR), убиващи деца. Дали наистина има нещо вярно в това твърдение и какви са фактите, стоящи зад тези ваксини?

Categories: Vaccines

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *