Към първия тип се отнасят всички диети, въвеждащи калорийна рестрикция. При този тип диети първо се изчислява необходимият калориен дефицит, а количеството на храните се определя спрямо него. Пример за такива диети са гъвкавата диета (IIFYM), диетите, броящи калории и всички други, които редуцират калорийния прием и не налагат други ограничения.

Вторият тип диети са диетите, които не изискват калорийна рестрикция, но въвеждат други ограничения като изключването на определени храни; забраната за хранене в определени времеви интервали; изключването на конкретни хранителни вещества като захар; фруктоза; глутен; въглехидрати; мазнини и други. Примери за такива диети са периодичното гладуване, нискомазннинните и нисковъглехидратни диети, палео диетите.

Двата типа диети имат различни гаранции за ефективност. Тези от първата група винаги ще имат успех, стига да се спазва определената калорийна рестрикция. Диетите във втората група също могат да бъдат ефективни и без съмнение много хора постигат известни резултати с тях. Причината за това е, че допълнителните ограничения могат индиректно да доведат до създаване на калориен дефицит, но заради неволното намаляване на калориите, а не заради спазването на въведените забрани само по себе си.

Categories: Diets

1 Comment

Freiverkauf von Medikamenten in Frankreich Mochida Herve · July 16, 2024 at 9:29 am

médicaments de qualité supérieure en Belgique Pharmagenus Misterbianco kupić leki w Niemczech

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *