Според действащото законодателство в Европейския Съюз и САЩ хранителните добавки се регламентират и предлагат на пазара като храни и производството им не подлежи на строгите изисквания и стандарти, налагани над лекарствата.

При регулацията на лекарства се изисква наличие на контролирани изследвания, които да докажат твърденията на фирмата производител, както и да се докаже безопасност още преди да пускането на продукта на пазара. От друга страна регулацията на добавки не изисква доказателство за ефективност. Като категория на храната, тези добавки не могат да носят и здравословни твърдения, а регламентът възлага отговорността за съответствие с действащото законодателство на бизнес операторите в хранителната промишленост.

Коректни ли са производителите на хранителни добавки обаче? – показва скорошно изследване на американски учени.

Към изследването→ http://www.fasebj.org/content/29/1_Supplement/559.25

Categories: Supplements

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *