Един от най-разпространените митове относно ваксините е свързан със съдържанието на токсични химикали в тях. Каква е концентрацията на тези химикали обаче и достатъчна ли е, че да предизвика негативни ефекти върху човешкото здраве?

Източници:

https://www.fda.gov/BiologicsBloodVaccines/Vaccines/QuestionsaboutVaccines/UCM070430

https://www.cdc.gov/vaccines/hcp/patient-ed/conversations/downloads/vacsafe-thimerosal-color-office.pdf (всичко за живака във ваксините)

http://media.chop.edu/data/files/pdfs/vaccine-education-center-aluminum.pdf

http://www.who.int/vaccine_safety/committee/topics/adjuvants/Jun_2012/en/ (алуминий във ваксините)

https://formaldehyde.americanchemistry.com/ProductsTechnology/Formaldehyde/Why-is-Formaldehyde-Used-to-Make-Vaccines.pdf (Защо се използва формалдехид във ваксините?)

https://www.vaccines.gov/basics/safety/vaccine_ingredients/index.html

(Състав на ваксините)

Categories: Vaccines

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *