„Римската“ тяга е изключително популярно упражнение, което е алтернативен вариант на конвенционалната мъртва тяга. Историята на това упражнение всъщност показва, че то е известно в България с неправилно според произхода си име.


Leave a Reply

Your email address will not be published.