“Ще превърнем ли мазнините си в мускули, ако започнем да тренираме“ е въпрос, който често си задават трениращи, желаещи бърза трансформация и промяна на външния вид. Популярно е и внушението, че по-пълните хора имат предимство при качването на мускули, именно заради повечето мазнини. Дали това е така обаче?

Categories: Training Myths

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *