“Мускулите увисват” след спиране на тренировки е разпрастранено твърдение сред нетрениращи, което се подсилва от визуалната трансформация на бивши състезатели по културизъм след прекратяване на състезателната им кариера.

Categories: Training Myths

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *