Някои специалисти препоръчват редовно измерване на теглото с кантар по време на режим за отслабване, докато други го отписват като потенциално вредна практика и препоръчват измерване през по-продължителни периоди от време (2-4 седмици). Кой е по-правилният начин за следене на резултатите?

📚Източници:
[1] Does daily weighing help you lose weight? Retrieved from examine.com

[2] Steinberg, et. al. Weighing everyday matters: Daily weighing improves weight loss and adoption of weight control behaviors. J Acad Nutr Diet, 2015


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *