В интернет пространството е пълно с истории за племена и народи с дълголетници, надвишаващи значително средната продължителност на живот, характерна за развитите държави. Едни от най-споменаваните в това отношение са племето Хунзи, за които легендите разказват, че живеят до 120 години и не боледуват. Истина ли е това?


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *