Съществуват много притеснения по отношение на безопасността на формалдехида, съдържащ се във ваксините. Въпреки, че формалдехидът е есенциална съставка на човешкия метаболизъм и се намира в кръвния серум, причината за опасенията произхожда от факта, че висока концентрация на този химикал може да увреди ДНК и да причини ракови промени в клетките.

Количеството формалдехид във ваксините обаче се счита за безопасно заради много нищожната си концентрация. В кръвта на двумесечно бебе например тя е около 1.1 мг или 10 пъти повече от количеството, което може да се открие в повечето ваксини (0.1 мг/доза). Концентрацията на формалдехид в огромната част от храните, които човек консумира, също е значително по-голяма от тази, съдържаща се в доза ваксина. Ето защо, когато се разглеждат потенциални вредни ефекти на познати токсини, това трябва да се прави в контекста на тяхната концентрация.

Източници:

http://vk.ovg.ox.ac.uk/vaccine-ingredients#formaldehyde (Количество формалдехид на доза ваксина)
http://www.cfs.gov.hk/english/whatsnew/whatsnew_fa/files/formaldehyde.pdf (Количество формалдехид в различни храни)

Categories: Vaccines

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *