👩‍💼Всеки ден правим неща, които причиняват промени в теглото ни. Въпреки, че много от причините са очевидни на пръв поглед, ежедневните вариации в теглото са честа причина за притеснение, паника и дори отчаяние сред много хора. Ето защо разбирането на основните причини, водещи до честите промени в теглото ни, е жизнено необходимо с цел придържане към режима и по-бързо постигане на поставените цели.Следващият слайд показва кои са най-честите причини за такива промени.

📚Източник:

Peele, L. “Starve Mode” Explaining & Resetting Metabolic Problems That Can Come From Dieting, 2013, <http://www.starvemode.com/>


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *