☑В изследване, публикувано в British Medical Journal, учени анкетират професионалисти, работещи в сферата на здравеопазването – лекари, персонални треньори и диетолози с цел да разберат какъв е отговора на въпроса “къде отиват мазнините, когато човек отслабва” според тях.

 ☑Повечето хора вярвали, че мазнините се превръщат в топлина или енергия, което е пряко нарушение на Закона за запазване на масата. Всъщност, верният отговор е, че мазнините се трансформират във (84%) въглероден диоксид и вода (16%), запазвайки първоначалната си маса, а енергията се отделя по време процеса на оксидация.

📊Изчисленията показват, че пълната оксидация на 10 кг човешка мазнина изисква 29 кг вдишан кислород, а процеса води до производството на 28 кг СО2и 11 кг вода. С други думи, ако човек отслабне с 10 кг мазнини, 8.4 кг ще бъдат издишани като СО2

през дробовете, което ги превръща в основният екскретационен орган (орган, през който мазнините се “изхвърлят”). Пълната оксидация (“изгаряне”) на една молекула мазнини включва много ензими и биохимични стъпки, но целият процес може да бъде описан както следва:

 👉С55Н104О6 (молекулата на мазнината) + 78 02 (кислород) → 55 СО2 (въглероден диоксид) +52 Н20 (вода) +енергия

 📚Източник: 

Meerman, R. & Brown, A. When somebody loses weight, where does the fat go? BMJ, 2014, <https://www.bmj.com/content/349/bmj.g7257.full>

Categories: Weight Loss

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *