Съществува вярване, че вирусите, от които ни защитават ваксините, са създадени от хората с цел финансова облага на медицинската и фармацевтичните индустрия. Има ли истина в това твърдение? 

📚 Източници:

Морбили < https://bit.ly/2LreULz>< https://bit.ly/2rYsSfm>

Едра шарка < https://bit.ly/2pp2sBQ>

Хепатит Б < https://bit.ly/2PEBh3e>

Жълта треска < https://bit.ly/2LtuVAr>

Бяс < https://bit.ly/2wfZc0N>

Грип < https://bit.ly/2wt54Dr>

Детски паралич < https://bbc.in/2wrspVN>

Дифтерия < https://bit.ly/2wc1Ncq>

Categories: Vaccines

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *