Вариант 1:

Кантарът е най-популярният уред за следене на прогрес с диетата. За съжаление е и най-ненадеждният, защото измерва абсолютното тегло, а не само мазнините. Това води до грешки, защото водата, гликогеновите запаси и теглото на храната в тялото също биват измервани. А тези 3 фактора често водят до вариации от рода на 3-4 килограма без да има никаква промяна в мазнините на хората. Самият кантар създава и много напрежение сред трениращите, защото всеки път когато се качат биват съдени. Тези фактори карат някои специалисти да не харесват кантара като средство за следене на прогрес и да препоръчват по-рядката му употреба. Какво казва науката по отношение на кантара и колко често трябва да се мерите? Следващият колаж разглежда точно това.

Вариант 2: Кантарът е най-популярният уред за следене на прогреса от диетата. За съжаление обаче не е най-надеждният. Причината за това е, че свалянето на тегло не е постоянен процес. Свалянето на мазнини може да бъде (при постоянен дефицит), но свалянето на тегло – не. Промяна в количеството задържана вода, гликогеновите запаси и теглото на ежедневно консумираната храна са основни фактори, които могат да повлияят върху крайния резултат. Ето защо, ако те не се вземат под внимание, кантарът може да се превърне в причина за големи разочарования. Кой е най-добрият метод на следене на теглото тогава и как да сме сигурни, че сваляме мазнини, ако кантарът не мърда? 

📚Източници:

Rosenbaum, et. al. Daily self-weighing and weight gain prevention: a longitudinal study of college-aged women. J Behav Med, 2017

Does daily weighing help you lose weight? Retrieved from examine.com

8 reasons you’re not losing fat in a calorie deficit. Retrieved from physiqonomics.com


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *