⚠Популярно схващане е, че половин килограм мускули горят 50 ккал/ден в покой или десетократно повече от мазнините.  Изследванията, правени в това отношение обаче, показват, че разликата между калорийния разход на мускули и мазнини не е чак толкова голяма – 1 кг мускули всъщност изгаря 13 ккал/ден, а 1 кг мазнини – 4.5 ккал/ден (около 3 пъти в полза на мускулите).

👉Вследствие на този факт, двама човека на едно и също тегло, но с различна телесна композиция (единият с 5 кг повече мускули , а другият с 5 кг по-малко мускули  и 5 кг повече мазнини)  ще имат дневна калорийна разлика в базовия метаболизъм от 42,5 ккал.

💪Основната разлика в метаболизма на хората с повече мускули идва от изгорените чрез тренировка калории. Повечето мускули позволяват работа с по-големи тежести, което повишава пропорционално енергоразхода. При човек, трениращ с два пъти по-големи тежести, ще се наблюдава  удвояване на изгорените в резултат на това калории.

📚Източници:

[1] How much energy does gaining muscle burn? Retrieved from FB/Josepgh Agu, <https://goo.gl/uQeMG6>

[2] Wang, Z. et. al. Evaluation of Specific Metabolic Rates of Major Organs and Tissues: Comparison Between Men and Women. Am J Hum Biol, 2012, <https://goo.gl/s5i43m>


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *