Алуминият е третият най-често срещан елемент на Земята след кислорода и силиция, както и най-често срещания метал, представляващ 9% от съдържанието на земната кора. Това е причината и за широкото разпространение на алуминий в човешката храна. Той се среща в плодове и зеленчуци, бира, вино, тестени храни, ядки, млечни продукти, мед и хранителни формули за пеленачета [1]. Типичната дневна консумация на алуминий от възрастен човек представлява е около 7-9 мг [2].

 Количеството алуминий, налично във ваксините е изключително малко, а бебета приемат по-голямо количество алуминий от храната, отколкото от ваксините. Сумарният им прием от ваксините и храната не надвишава препоръчваното максимално безопасно количество. Няма никакви доказателства, че количеството алуминий, намиращо се във ваксините, носи каквито и да са здравословни рискове за бебета и деца [3].

Източници:

[1]http://www.cfs.gov.hk/english/programme/programme_rafs/files/RA35_Aluminium_in_Food_e.pdf  (Изследване на концентрацията на алуминий в храните)

[2] http://www.chop.edu/centers-programs/vaccine-education-center/vaccine-ingredients/aluminum (Доклад на Vaccine Education Center за концентрацията на химикали във ваксините)

[3] http://vk.ovg.ox.ac.uk/vaccine-ingredients#aluminium (Доклад на Оксфордски университет за концентрация на химикали във ваксините)

Categories: Vaccines

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *