👩‍🔬Енергийният баланс представлява връзката между “енергията, която влиза в човешкия организъм” (приетите чрез храната калории) и “енергията, която излиза от човешкия организъм” (изразходените калории) [1]. Тази връзка, дефинирана от законите на термодинамиката, диктува промяната на теглото в дългосрочен план [2]: 

 ➡Промяна в теглото (съхранената в организма енергия под формата на мазнини, мускули и гликоген) = 🥪Приетите калории (енергията, която влиза) – ⛹♀Изразходените калории (енергията, която излиза)

 Според енергийният баланс, основните грешки, водещи до провал в опитите на хората да свалят мазнини, са две:

 1⃣ Грешки, свързани с “приетите калории”

2⃣Грешки, свързани с “изразходените калории”

 Основните грешки от 1⃣, водещи до консумиране на повече калории от необходимите за отслабване, са: 

  • Надценяване на калорийните нужди
  • Преценяване на количеството храна на око
  • Пропускане на калориите от напитки в сметките
  • Несмятане на “чийт” дни/хранения в общия прием
  • Увеличаване на физическата активност, но компенсиране с повече храна

Основните грешки от 2⃣, водещи до консумиране на повече калории от необходимите за отслабване, са: 

  • Надценяване на калорийните нужди
  • Надценяване на изгорените калории чрез физическа активност
  • Увеличаване на тренировките, но намаляване на активността извън залата 

Всичките тези грешки обаче водят до една единствената причина, поради която хората се провалят в опитите си да свалят тегло, а именно: 

⚠КОНСУМИРАНЕТО НА ПОВЕЧЕ КАЛОРИИ ОТ НЕОБХОДИМИТЕ⚠

👉Ето защо разпознаването на причините, водещи до консумиране на повече калории от необходимото за отслабване, е жизнено важно с цел постигане на желаните резултати.

📚Източници:

[1] All About Energy Balance. Retrieved from precisionnutrition.com, <https://goo.gl/vJtFJ9>


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *