“Коя е диетата, с която със сигурност ще отслабна?” е въпрос, който всеки, желаещ да отслабне, си задава непрекъснато.

В представената по-долу статия на AWorkout Routine се отговаря изчерпателно на този въпрос и се описват двата основни типа диети. Към първия тип се отнасят всички диети, чиято основна цел е създаването на калориен дефицит. Вторият тип диети не изисква следенето на калории, но въвежда други ограничения като изключването на определени храни, забраната за хранене в определени времеви интервали и изключването на конкретни хранителни вещества (захар; фруктоза; глутен; въглехидрати; мазнини).

Двата типа диети имат различни гаранции за ефективност. Която и да е диета от първата група винаги ще има сигурен успех, стига да се спазва определената калорийна рестрикция. Диетите във втората група също могат да бъдат ефективни и без съмнение много хора постигат известни резултати с тях. Резултатите обаче не са толкова сигурни, защото не винаги тези диети водят до единствено задължителното условие за отслабване – калорийният дефицит. Иначе казано, когато се случи диетите от втория тип да имат резултат, то той е следствие от неволното намаляване на калориите, а не от спазването на забраните им само по себе си. Това прави тези забрани и ограничения в повечето случаи напълно ненужни, освен че много често те са и категорично нездравословни.

По-честият случай при спазването на диети от втория тип е именно липсата на резултати. Правилата и допълнителните ограничения никога не касаят количествата, но въпреки че изключването на групи храни и хранителни вещества прави по-трудно приемането на повече калории от необходимото за отслабване, определено не го прави невъзможно. Често “премахнатите” калории се компенсират чрез консумация на по-големи количества от позволените в режима храни, което реално пречи на отслабването. Друг голям проблем представлява самото придържане към такива диети, защото излючването на хрaни за продължително време може значително да усили желанието за тях, често се стига до епизоди на преяждане и свръхкалорийна консумация.

Ето защо най-бързият и сигурен начин за намаляване на теглото представляват диетите, въвеждащи калорийна рестрикция. При тях първо се определя с колко да се намалят калориите, а после с това се съобразяват количествата храни, които са любими и приятни за съответния човек.

ВАЖНО: Ако за даден човек е по-лесно да се придържа към режима си, когато има определени ограничения на храни, хранителни вещества и време на прием, то тогава тази диета е най-добрата за него. Ако обаче желае резултатите му да са гарантирани, тогава трябва да е сигурен, че е налице необходимия калориен дефицит! Така този човек ще следва диета, която на практика е от първия тип, въведените ограничения ще са негово лично предпочитание, а калорийният дефицит – достатъчното условие за успеха му.

Към статията на AWorkout Routine → https://www.aworkoutroutine.com/the-best-way-to-lose-weight-fast-and-keep-it-off/

Categories: Diets

2 Comments

AmberlyOlmn · February 19, 2023 at 7:54 pm

hinge dating
online datings
date sites free for men

SalomaOlmn · February 23, 2023 at 12:02 pm

best free dating sites
single woman dating for free
online dating women

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *