⚠Пристрастието е необективно отношение или предпочитание, проявено в полза на даден въпрос или обект за сметка на другите [1]. Пристрастие най-често се разбира като “извъртане” на фактите в негативна посока [2]. Въпреки, че пристрастията са неизменна част от съществуването на човек, проявата им е често пъти остава неразпознаваема, карайки хората да грешат при взимането на решения. Съществуват десетки, дори стотици типове пристрастия, а едно от най-разпространените и познати на човек е “склонността за потвърждаване” [3].

🤯Склонността за потвърждаване е тенденцията хората да вярват на информацията, която подкрепя техните вярвания и да отхвърлят информацията, която ги опровергава. Хората, които отричат глобалното затопляне например, легитимират (дават шанс) само на информацията, която подкрепя това твърдение и отхвърлят всичко останало, което я опровергава.

✋Защо обаче хората са склонни да разглеждат доказателствата само от едната им страна❓

Пристрастното мислене всъщност има физиологичен компонент. Някои изследвания предполагат, че хората изпитват истинско удоволствие, породено от освобождаване на допамин, когато обработват информация, която подкрепя предварително установните им вярвания [4,5]. Това означава, че се чувстваме добре да се придържаме към убежденията си, дори и когато са грешни [5]. От друга страна отхвърляме това, в което вече не вярваме. В този смисъл, склонността на потвърждаване означава, че ние сме управлявани от емоциите си, а не от рационално мислене. Позволяваме на нашето съзнание да потвърди информацията, която харесваме, отричайки информацията, която не харесваме. По този начин, повлияни от нашите вътрешни предубеждения, независимо дали са позитивни или негативни, ние рискуваме да вземем грешни решения, затваряме съзнанието си и заживяваме в наш илюзиорен свят [5].

🔈От многото типове пристрастия, които съществуват, склонността на потвърждаване е сред най-разпознаваемите и документирани, а проявата й може да повлияе всеки аспект от живота на човек [6]. Тя е обект на редица научни експерименти и тема на много учебници, а широкото й разпространение се използва от учените за обяснение на феномени като [7]:

1⃣Поляризацията на нагласите. Случва се, когато хора с различни гледни точки изострят несъгласията си, въпреки че боравят с едни и същи доказателства.

2⃣Постоянството на вярванията. Случва се, когато продължава да се вярва в нещо, за чиято неистинност са представени опровергаващи доказателства.

3⃣Ирационалния ефект на първенството. Този ефект се наблюдава, когато човек се доверява повече на тази информация, която се е появила първа.
4⃣Илюзорната корелация. Появява се, когато две събития или ситуации се свързват погрешно като причина и следствие.

🚩Никой обаче не иска да води живот, базиран на илюзии и погрешно мислене. Какво е решението тогава? Как можем да се предпазим от капана на пристрастията❓

👉Най-добрият начин за това е да се опитваме да не влагаме емоции при взимането на решения [6]. Емоционалното въвличане в проблем или ситуация пречи на рационалното мислене, затруднява правилната ориентация и обективното оценяване на действителното положение. Иначе казано – трябва да се опитаме да дадем шанс на противоположната информация и да бъдем отворени за възможността в крайна сметка да променим мнението си [6,7].

📚Източници:

[1] Пристрастие. Достъпно на talkoven.onlinerechnik.com, <https://goo.gl/w6NM82>

[2] In Praise of Bias. Retrieved from youtube.com, <https://goo.gl/8iWCfT>

[3] Confirmation bias in 5 minutes. Retrieved from youtube.com, <https://goo.gl/UXFDSV>

[4] Doll, B., B. Dopaminergic genes predict individual differences in susceptibility to confirmation bias. J Neuroscience, 2011, <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3098533/>

[5] Confirmation bias – Why we don’t always believe the facts. Retrieved from bahaiteachings.org, <https://goo.gl/scneqC>

[6] Confirmation bias: Humans pick selective information that affirm their beliefs. Retrieved from psychologenie.com, <https://goo.gl/V9g2c5>


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *