Изследванията, правени за влиянието на физическата активност върху последващ прием на калории, показват, че кардио упражненията са ефективен начин за създаване на калориен дефицит в краткосрочен план. Въпреки, че в общия случай това е така, съществуват големи индивидуални различия между хората, които трябва да се вземат под внимание при съставяне на тренировъчни режими за отслабване. Следващото изследване показва именно това.

📚Източници:

Finlayson, G. et. al. Acute compensatory eating following exercise is associated with implicit hedonic wanting for food. Physiology & Behavior, 2009

Individual differences important consideration fitness results science doesn’t tell. Retrieved from bretcontreras.com


1 Comment

do blog comments help seo · July 29, 2023 at 4:11 pm

oprihwvxq haspv vldifqu zowk ldqwtnkcesfvorv

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *