Опасен ли е прекомерният прием на витамин Д?

Витамин Д е мастноразтворим витамин. Това означава, че той може да се натрупва в човешкото тяло и при много високи количества да се стигне дори до интоксикация [1,2]. Токсичното въздействие на витамин Д причинява неспецифични симптоми като загуба на тегло, полиурия и сърдечни аритмии. Освен това е възможна хиперкалциемия, която да доведе до калцификация на съдовете и тъканите с последващо увреждане на сърцето, кръвоносните съдове и бъбреците [3].

Коя е горната граница на безопасен прием?

Горната граница на прием на витамин Д за възрастни, определена от Националната медицинска академия на САЩ, е 4000 IU/ден (международни единици/ден). Счита се, че това е максималното ниво на ежедневна консумация без необходим медицински контрол, което може да се приема цял живот без да причинява странични ефекти [3,4].

Опасен ли е прием на витамин Д по-голям от 4000 IU/ден?

Най-високото ниво, за което няма информация за странични ефекти от изследвания, е 10 000 IU/ден (No Observed Adverse Effects Level), т.е. до това ниво на прием появата на симптоми на витамин Д токсичност са малко вероятни [1,3,4,5]. Липсата на странични ефекти при клинични проучвания, правени с дози до 10 000 IU, e причина някои учени да смятат, че именно това ниво трябва да бъде възприето като горна граница на прием [5].

Съществуват доказателства, че при дневен прием между 40 000 и 100 000 IU (1000-2500 mcg) в продължение на един или няколко месеца се стига до интоксикация [1,6]. Това количество представлява 10 до 25 пъти повече от препоръчваната горна граница за прием.

Как се разбира, че е приет прекалено голямо количество витамин Д?

Високи нива на витамин Д в кръвта могат да се натрупат при следните два случая [2]:

1)  Ежедневен прием на повече от 10 000 IU/ден в продължение на три или повече месеца. До интоксикация обаче е по-вероятно да се стигне при ежедневен прием на дози над 40 000 IU/ден в продължение на три или повече месеца.

2)   Прием на повече от 300 000 IU за период от 24 часа.

Източници

[1] How Much Vitamin D is Too Much? Authority Nutrition, < https://www.healthline.com/nutrition/how-much-vitamin-d-is-too-much#section1>

[2] Am I getting too much vitamin D? Vitamin D Council, < https://www.vitamindcouncil.org/about-vitamin-d/am-i-getting-too-much-vitamin-d/>

[3] Vitamin D. Fact Sheet for Health Professionals. National Institutes of Health, <https://ods.od.nih.gov/factsheets/VitaminD-HealthProfessional/#h8>

[4] What is the upper limit and NOAEL and are they justified? Vitamin D Council, <https://www.vitamindcouncil.org/what-is-the-upper-limit-and-noael-and-are-they-justified/>

[5] Hathcock, J., N. et al. Risk assessment for Vitamin D. American Journal of Clinical Nutrition, 2007, <http://ajcn.nutrition.org/content/85/1/6.long>

[6] Koul, P., A. et. al. Vitamin D Toxicity in Adults: A Case Series from an Area with Endemic Hypovitaminosis D. Oman Medical Journal, 2011, < https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3191699/>

Categories: Supplements

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *