Едно от най-популярните упражнения за крака е българският клек. Но малко хора знаят защо е кръстено на нашата малка държава.

Categories: ExercisesWorkouts

Leave a Reply

Your email address will not be published.