Основната причина за разразилата се наскоро морбили епидемия в Румъния е ниското имунизационно покритие в цялата страна. Съществува обаче голяма вероятност за продължаващо предаване на вируса с потенциал за създаване на големи епидемии именно в страните, в които имунизационното покритие е паднало под необходимите за целта 95% (при двукратна ваксинация). Къде е мястото на България спрямо другите европейски страни по отношение на първата морбили имунизация?

Categories: Vaccines

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *