Много от редовно спортуващите имат страхотен напредък благодарение на дългите години труд, които са вложили в залата. Въпреки резултатите си, по-голямата част от тях са започнали без много знания и водени единствено от желанието си за успех. Какви са грешките, които са допуснали като начинаещи и какво щяха да направят, ако можеха да се върнат назад във времето?


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *