„В защита на което и да е твърдение винаги могат да бъдат намерени изследвания” – това е чест коментар,  който се среща в интернет пространството при всеки дебат на тема хранене и упражнения, особено когато стане въпрос за наука и доказателства.

Подобни дебати често протичат така:

👉„Мислиш, че млякото е здравословно?! Аз ще ти намеря изследване, което доказва, че млякото е вредно!”

За съжаление обаче такъв тип коментари показва единствено погрешното разбиране за това как работи научният метод. Всъщност научните изводи се базират на сбора от емпиричните доказателства. Само когато мнозинството от научни трудове сочат в една и съща посока може да се твърди, че зад дадена теза стоят силни доказателства. С други думи, трябва да се вземат под внимание всичките изследвания на дадена тема, за да се правят генерални заключения. Например, ако 99 % от изследванията достигат до едни резултати, а 1% – до противоположни резултати, тогава цитирането на последните като доказателство, че науката защитава определена теза, показва изопачаване на научните процеси и едностранчиво възприемане на установеното от тях, като така хората затвърждават склонността си да дават предимство на информацията, която потвърждава вече съществуващите им предубеждения (наречено склонност за потвърждаване).

Основните „средства”, които учените използват, за да прегледат и обобщят резултатите от множество изследвания, така че да достигнат до генерално заключение по някаква противоречива тема, са мета-анализите и систематичните обзори. Мета-анализите са статистически анализи, зад които стои идеята, че съществува обща истина в основата на всички концептуално подобни научни изследвания и тя се измерва с определена грешка във всяко едно проучване. Именно благодарение на мета-анализите и систематичните обзори може да се открие тази „обща истина”, базирана на надеждна, обективна и всеобхватна информация.

Цитирана литература:

[1] The Scientific Landscape of Healthy Eating | Dr. Mike Israetel | TEDxSpringfield. Retrieved from TEDxTalks/YouTube.com, <https://www.youtube.com/watch?v=TYeZVfPxwKM&t=33s&app=desktop>

[2] Meta-analysis. Retrieved from en.wikipedia.org, <https://en.wikipedia.org/wiki/Meta-analysis>

[3] Evidence-based practice in Exercise and Nutrition: Common Misconceptions and Criticism. Retrieved from lookgreatnaked.com, <http://www.lookgreatnaked.com/blog/evidence-based-practice-in-exercise-and-nutrition-common-misconceptions-and-criticisms/>

Categories: Science

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *