Скелетната мускулатура бива едновременно “изграждана” (чрез протеинов синтез) и “разграждана” (чрез протеинов разпад). Причината за този протеинов “метаболизъм” е изхвърляне на старите протеини и замяната им с нови [1]. Процесите на мускулно- протеиновия синтез и (МПС) и мускулно-протеиновия разпад (МПР) определят промяната в мускулната маса или нетния протеинов баланс (НПБ). За изграждане на мускулна маса НПБ трябва да е положителен, защото тогава МПС ще надвишава МПР. Когато МПР е по-голям от МПС, тогава се наблюдава намаляване на мускулната маса: [2]

% НПБ (нетен протеинов баланс) = МПС (мускулно-протеинов синтез) – МПР (мускулно-протеинов разпад)

👩‍⚕Една от най-популярните добавки в днешно време са аминокиселините с разклонена верига BCAA, а продажбите на тази добавка възлизат на милиони долари [3]. Те са широко рекламирани като добавка, която увеличава мускулно-протеиновия синтез, намалява мускулно-протеиновия разпад и увеличава мускулната маса [1]. Kонцепцията за стимулиране на мускулен растеж, в резултат от прием на тази добавка, се проповядва от повече от 35 години. Информацията, която подкрепя тази хипотеза, се базира единствено на изследвания с мишки. Тези изследвания обаче имат ограничено значение по отношение на ефекта при хората [3].

Оказва се, че при хората BCAA добавките активират мускулно-протеинов синтез, но ефектът е краткотраен. Причината за това е, че BCAA добавките не предоставят всичките незаменими аминокиселини, които са необходими, за да се осъществи значително увеличение на мускулно-протеиновия синтез (МПС) [1]. За сметка на това тези аминокиселини се добиват от разпад на мускулна тъкан (МПР). Около 70% от всички незаменими аминокиселини, генерирани чрез мускулен разпад, отново се реинкорпорират в мускулен протеин. А тъй като BCAA добавките увеличават ефективността на този процес и подтискат МПР, дори още по-малко незаменими аминокиселини остават налични за МПС [1].Това прави невъзможно постигане на значително увеличение на МПС и положителен нетен протеинов баланс (МПС > МПР), което предотвратява възможността за изграждането на нова мускулна тъкан.

☝Изводи [1,3,4,5]:

  • BCAA добавките могат да стимулират мускулно-протеинов синтез, но ако не са налични всички нужни за това аминокиселини ефектът ще бъде преходен (краткотраен);
  • Твърденията на производителите на хранителни добавки, че BCAA сами по-себе си увеличават мускулната маса, не са подкрепени с доказателства. Те са неверни и физиологично неосъществими;
  • Консумиране на пълноценен протеин ще бъде много по-ефективна стратегия за стимулиране на МПС (мускулно-протеинов синтез), което ще доведе до положителен НПБ (нетен протеинов баланс) и съответстващо увеличение на мускулната маса.

📚Източници: 

[1] “BCAA и мускулно-протеиновия синтез” Инфографично видео на Guru Performance Institute, <https://bit.ly/2wt83eS>

[2] “Протеинът от храната води до усилване на анаболизма при млади трениращи мъже”. Journal of the American College of Nutrition, 2005, <https://bit.ly/2wq7mmK>

[3] “BCAA и мускулния протеинов синтез: мит или реалност?” Ревю на Международното общество по спортно хранене относно ефективността на BCAA добавките, <https://bit.ly/2iqETJQ>

[4] “BCAA добавките не притежават анаболен ефект”. Статия на Joseph Agu. FB/Josephagunutrition, <https://bit.ly/2NgoNNL>

[5] “BCAA добавки за бодибилдъри: Само науката”. Elitenutritioncoaching.com, <https://bit.ly/2PE9OPp>

Categories: Supplements

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *