Много често хората, които се навеждат повече при клека биват критикувани за лоша мобилност или лошо изпълнение на упражнеието. Въпреки старанието им, често не успяват да постигнат ‘перфектната’ форма към която се стремят. Защо се получава така?

Categories: ExercisesWorkouts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *