🚩Резултатите при диетите, отричащи необходимостта от калорийна рестрикция, не са гарантирани, защото при тях невинаги се удовлетворява задължителното условие за отслабване — калорийният дефицит. Правилата и допълнителните ограничения никога не касаят количествата, и въпреки че изключването на групи храни и хранителни вещества прави по-трудно приемането на повече калории от необхoдимото за отслабване, то съвсем не го прави невъзможно. Именно това е основната причина някои хора да нямат резултати, въпреки перфектното спазване на диетата.
 
 🍗Често “премахнатите” калории се компенсират чрез консумация на по-големи количества от позволените в режима храни, което реално пречи на отслабването. В повечето случаи това прави тези забрани и ограничения напълно ненужни, освен че много често те са и нездравословни. Друг проблем при този тип диети е придържането към тях в дългосрочен план. Излючването на хрaни за продължително време значително усилва желанието за тях и то до такава степен, че често се стига до безконтролното задоволяване на това желание в епизоди на екстремно преяждане, означаващо, разбира се, свръхкалорийна консумация.

Categories: Diets

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *