🧀Хранене по 6 пъти на ден е от най-често даваните съвети от треньори и диетолози на желаещи да отслабнат.

👩‍💻Обзор на изследвания за влиянието на честотата на хранения върху телесното тегло, публикуван в British Journal of Nutrition, гласи, че не съществуват доказателства, че отслабването може да се повлияе от броя на храненията. Всъщност влиянието на честота на храненията върху теглото се случва чрез количеството калории, променящо енергийния баланс (калориен излишък или калориен дефицит), но не и от броя хранения при равноенергиен прием.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *