1⃣ Твърденията за използването на акупунктура като анестезия (болкоуспокоително) по време на операции са манипулирани с цел подсилване на ефектите ѝ и никое от тях не е потвърдено и доказано.

2⃣ В изследванията с подкрепящи акупунктурата резултати често се използват други терапии (като транскожна електростимулация), замаскирани под името акупунктура, а в дизайните на изследванията не се обръща внимание на възможността неспецифични за акупунктурата случайни ефекти да повлияят на крайните резултати.

3⃣ Най-качествените изследвания показват, че резултатите не зависят от местоположението на иглите и дълбочината на забождане. Всъщност резултатите им сочат, че независимо от мястото и дълбочината на поставяне (дори не е необходимо пробиване на кожата) ефектът ще е еднакъв. Тъй като именно тези променливи са факторите, които определят философията на акупунктурата, то следва да се предположи, че ползите от акупунктурата са несъществуващи.

4⃣ От 1970 г. досега са проведени повече от 3000 изследвания и стотици научни ревюта върху ефективността на акупунктурата. Мнозинството от тези изследвания не откриват доказателства за ефективност [2,27,29]. Малкото подкрепящи резултати освен със слабия дизайн се обясняват и със склонността да се публикуват онези резултати, които отговарят на очакванията (publication bias).

Categories: Alternative Medicine

Leave a Reply

Your email address will not be published.