Съвременните изследвания за витамин Д показват, че той има съществена функция в имунната система, процесите на клетъчно делене и формиране на костите. Дефицит на витамин Д е изключително разпространен и сред бременните жени, а недостигът му може да доведе до абнормално развитие на костите, получаване на фрактури и рахит при новородени. Какви обаче са най-вероятните усложнения по време на бременност при наличие на такъв дефицит?

Съвременните изследвания за витамин Д показват, че той има съществена функция в имунната система, процесите на клетъчно делене и формиране на костите. Дефицит на витамин Д е изключително разпространен и сред бременните жени, а недостигът му може да доведе до абнормално развитие на костите, получаване на фрактури и рахит при новородени. Какви обаче са най-вероятните усложнения по време на бременност при наличие на такъв дефицит?

Източници:

http://zdravennavigator.bg/article/natzionalna-konferentziia/19054 (IV-та Национална конференция по остеопороза)

http://www.easy-immune-health.com/Vitamin-D-facts.html (факти за витамин Д, от които зависи човешкото здраве)

Categories: Supplements

Leave a Reply

Your email address will not be published.