Цианидът е химично съединение, известно като една от най-смъртоносните отрови, познати на човечеството, и използвано в миналото като химическо оръжие за масово унищожение [1,2].

Формалдехидът е газ с остра миризма, получаван при непълно изгаряне на материали, съдържащи въглерод. Формалдехидът е изключително опасен и токсичен, а Международната агенция за изследване на рак го категоризира като канцероген, който може да причини рак при хората [3,4].

Соланинът е гликоалкалоидна отрова, срещана в множество растителни видове. Прекомерната консумация на соланин може да доведе до стомашночревни и неврологични заболявания. Симптомите на соланиново отравяне са

диария, повръщане, главоболие, висока температура, халюцинации, хипотермия и дори смърт [5,6,7].

Кукурбитацинът e клас биохимични съединения, намиращи се в някои растения. Смята се за едно от най-горчивите вещества. Прието в големи количества има токсично действие, водещо до повръщане, стомашни крампи, диария и миокарден инфаркт [8].

За всички химикали обаче е в сила основният принцип на токсикологията: “Всичко е отрова и нищо не е без отрова; само дозата превръща нещо в отрова.” Този принцип е по-популярен като  “Дозата прави отровата.” [9,10].

Иначе казано, всички химикали са токсични (дори водата и солта) за човек в големи количества, но напълно безопасни при малки концентрации като тези, намиращи се в храната [2,5,6,7,8,10,11,12].

Източници:

[1] “Цианид”. bg.wikipedia.org, [online] <https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B4>

[2] “Are Apple Seeds Poisonous?”. healthline.com, [online] <http://www.healthline.com/health/food-nutrition/are-apple-seeds-poisonous#overview1>

[3] “Формалдехид”. bg.wikipedia.org, [online] <https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%B4%D0%B5%D1%85%D0%B8%D0%B4>

[4] “What You Should Know About Formaldehyde?”. Center of Disease Control and Prevention, [online] <https://www.cdc.gov/nceh/drywall/docs/whatyoushouldknowaboutformaldehyde.pdf>

[5] “Преглед на важните факти относно глюкоалкалоидите”. Perishables Handling Newsletter Issue No.87 [online] <http://ucce.ucdavis.edu/files/datastore/234-182.pdf>

[6] “Соланин в картофите: токсични субстанции”. flipper.diff.org, [online] <http://flipper.diff.org/app/items/6569>

[7] “Салонин и Хаконтин”. inchem.org, [online] <http://www.inchem.org/documents/jecfa/jecmono/v30je19.htm>

[8] “Кукурбитацини в горчивите тиквички”. Crop & food research confidential report no. 598, [online] <https://www.freshvegetables.co.nz/assets/Members-pdfs/A0019404-2002-Cucurbitacins-in-bitter-Zucchini-Copy.pdf>

[9] “Дозата прави отровата”. wikipedia.org, [online] <https://en.wikipedia.org/wiki/The_dose_makes_the_poison>

[10] “Дозата прави отровата”. compoundchem.com, [online] <http://www.compoundchem.com/wp-content/uploads/2014/05/SAS-Dose-Makes-The-Poison-FINAL.png>

[11] “Определяне на количеството амигдалин в ябълковите семена, пресните ябълки и преработените ябълкови сокове”. Food Chem 2015, [online] <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25306368>

[12] “Съдържание на амигдалин в ябълкови семена, ядки и храни”. Science Direct 2014, [online] <http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0308814613016245>

Categories: Science

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *