Диетите според кръвната група са базирани на внушението, че съобразяването на храната с „изискванията“, произтичащи от съответните биохимични особености на всяка от четирите групи, гарантира по-ефективно храносмилане, получаване на повече енергия и постигане на бързо отслабване. Тези диети са широко рекламирани като сигурен начин за подобряване на здравето и намаляване на риска от различни заболявания.

Categories: Diets

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *