👉Много хора вярват, че размера на прасците е генетично предопределен. В това има известно количество истина, тъй като солеуса (една от главите на прасците) при някои хора е изградена до 90% от бавни мускулни влакна тип 1, които имат значително по-малък капацитет за развитие от бързите мускулни влакна тип 2. Друга възможна причина за по-голямата “резистентност” на прасците спрямо други мускулни групи е фактът, че те са активни през целия ден, извършвайки голям обем от работа. В резултат на това те вече са развити донякъде при нетрениращи хора. Това обаче не е генетичния лимит, а означава, че за допълнително развитие е необходим още по-голям стимул, отколкото е необходим за другите мускулни групи.

📚Източник:

3 Reasons Your Calves Aren’t Growing (And What To Do About It). Retrieved from jmaxfitness.com, <https://bit.ly/2MiCM9h>

Categories: ExercisesWorkouts

Leave a Reply

Your email address will not be published.