🔥Високовъглехидратните диети не водят до хронично увеличаване на инсулина, когато е налице калориен баланс (консумираните калории са равни на изразходените). Инсулинът при здрави хора се повишава само след хранене и той няма да стане причина за напълняване, ако консумираните калории са по-малко или равни на изразходванитe.

Categories: Diets

Leave a Reply

Your email address will not be published.