⚠Витамин Б12 е водноразтворим витамин, естествено срещан в много храни. Приемането на адекватно количество Б12 е необходимо за формирането на червени кръвни телца, осъществяване на неврологични функции и ДНК синтез. Често допълнителен прием се насърчава и с цел повишаване на спортните постижения. Каква е вероятността за дефицит на този витамин обаче и има ли смисъл от допълнителен прием под формата на хранителна добавка при здрави хора?  

📚Източници:

[1] Vitamin B12. Retrieved from nih.gov, <https://bit.ly/2KqBt2k>

[2] Vitamin B12. Retrieved from examin.com, <https://bit.ly/2LOlzEx>

[3] Vitamin B12 deficiency supplements. Retrieved from livescience.com, <https://bit.ly/1sLB67m>

Categories: Supplements

Leave a Reply

Your email address will not be published.