🍞Въглехидратите често са набеждавани и сочени като основен виновник за епидемията от затлъстяване, сърдечно-съдовите заболявания, метаболитния синдром и всякакви други видове здравословни проблеми [1]. Това кара много хора да се страхуват от тях и да избягват тяхната консумация. С това се обяснява и все по-нарастващия интерес към нисковъглехидратните диети и особено към т.нар. „палео“ диети [2].

Categories: Nutrition

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *