През 1980 година, когато ваксинирането още не е било широко разпространено, случаите на инфектирани с морбили вирус в световен мащаб са около 4 000 000, а смъртните – около 2 600 000. Благодарение на поставената от ООН цел за намаляване на детската смъртност, както и ускорените програми за контрол от страна на Организацията, се постига огромно намаление на смъртните случаи заради морбили на деца под 5 годишна възраст – от 870 000 (7%) през 1990 година до 118 000 (1%) през 2008 година [1].

Смъртните случаи по други причини за близо 20 години намаляват с 28% –

от 12 000 000 през 1990 година на 8 800 000 през 2008 [2].

Източници:

[1] The Case of Measles. Nature, Volume 473, 26 may 2001, <http://www.nature.com/news/2011/110525/pdf/473434a.pdf>

[2] Van den Ent, M. M. et al. Measles mortality reduction contributes substantially to reduction of all cause mortality among children less than five years of age, 1990-2008. The Journal of Infectious Diseases, 2001, <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21666160>

Categories: Vaccines

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *