Морбили вирусът, представляващ една от водещите причини за детска смъртност в световен мащаб, отново отнема човешки животи след разразилата се епидемия в Румъния. Много от европейските държави регистрират случаи на заразени, а опасността от продължаващо предаване на вируса остава . Какви са последиците и изводите, които можем да извлечем от това?

Categories: Vaccines

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *