⚠Непотвърдените (анекдотични) твърдения не са факти!

 В действителност няма човек, който да е видял и преживял всичко. Затова опитът често не е достатъчен за откриване на най-доброто решение/подход при разрешаването на проблем. Ето защо мнението, базирано на опит, е просто една гледна точка, която е основана на различни по сила и влияние субективни фактори. То е преценка или твърдение, което не се счита за окончателно и общовалидно❗


1 Comment

LiliaG · July 13, 2024 at 2:57 am

Very interesting info!Perfect just what I was searching for!Money from blog

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *