🍼Вероятно едно от най-значителните открития, с които се обяснява интересът към вкусът „умами“, е фактът, че човешкото мляко съдържа големи количества глутамат (11 пъти повече спрямо нивата, налични в краве млякото). Бебетата притежават основни вкусови рецептори. Вярва се, че майчиното мляко предлага два вида подсилване на вкуса, удовлетворяващи вкусовите „изисквания“ на пеленачетата — чрез млечната захар (лактозата) и чрез глутамата (умами) [19]. Всъщност човешкото тяло не може да направи разлика между глутамата, съдържащ се естествено в храната и този, който се добавя към нея, тъй като и двата „типа“ имат една и съща химическа структура, независимо от техния източник [21].

Categories: Nutrition Myths

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *