Основната причина за разразилата се наскоро морбили епидемия в Румъния е ниското имунизационно покритие в цялата страна. Съществува обаче голяма вероятност за продължаващо предаване на вируса с потенциал за създаване на големи епидемии именно в страните, в които имунизационното покритие е паднало под необходимите за целта 95% (при двукратна ваксинация). Къде е мястото на България спрямо другите европейски страни по отношение на първата морбили имунизация?

Categories: Vaccines

1 Comment

Renate.P · July 13, 2024 at 3:59 am

I like this site it’s a master piece! Glad I observed this ohttps://69v.topn google.Money from blog

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *