По-рано видяхме, че витамин Д дефицит е най-разпространеният витаминен дефицит в цял свят. Какво обаче е положението в страната ни? Запазва ли се тази тенденция и какво е разпространението му сред населението показва следващото страхотно изследване на проф. Анна Мария Борисова и колеги.

 http://endo-bg.com/wp-content/uploads/2016/04/Endo-3-2012.pdf

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23526032

Categories: Supplements

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *