Протеинът е една от най-често употребяваните добавки сред трениращи. Протеиновите добавки са едни и от малкото ефективни добавки за изграждане и поддържане на мускулна маса. Протеиновите добавки обаче не се препоръчват за широка употреба сред спортисти, тъй като не съществуват доказателства, които да показват, че увеличаването на протеиновия прием над препоръчвания може да повиши производителността и да доведе до увеличение в мускулната маса. Смисълът от тези добавки има само когато човек не може да покрие препоръчителните си нужди от храната поради една или друга причини.

📚Източници:

Jager, et. al. International Society of Sports Nutrition Position Stand: protein and exercise. Journal of the Int Society of Sports Nutrition, 2017, <https://bit.ly/2ryILZe>

 Sutton, B. NASM Essentials of Personal Fitness Training. National Academy of Sports Medicine. Retrieved from amazon.com, <https://amzn.to/2wPdlBM>

 Do I need a protein supplement? Retrieved from facebook.com/myoleanfitness, <https://bit.ly/2NkF6MQ>

 

Categories: Supplements

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *