👉Гейнерът е протеинова хранителна добавка, съдържаща въглехидрати, предназначена за качване на тегло. Най-често споменаваното й “предимство” пред обикновения суроватъчен протеин концентрат е по-високата калоричност. Всъщност обаче разликата в калоричността при повечето продукти е минимална, а количеството протеин, съдържащо се в гейнеровите добавки, е около ⅓ от количеството протеин, съдържащо се в концентратите. Последното всъщност е и най-големият недостатък на гейнерите, превръщащи ги в изключително неизгодни от гледна точка на цена къмто протеиново съдържание.

 ☝В случая, показан на инфографиката, цената на 1 кг чист протеин концентрат е с 43 лв по-малко в сравнение с цената на 1 кг чист протеин, съдържащ се в гейнера. За хората, търсещи качване на тегло, много по-финансово (и калорийно) изгоден вариант ще представлява увеличаване на енергийния прием чрез консумацията на храни, богати на въглехидрати и мазнини, отколкото закупуването на гейнерова добавка.

Categories: Supplements

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *