Последният път видяхме, че витамин Д е най-разпространеният витаминен дефицит в света. Сега ще се запознаем с основните причини, стоящи зад този феномен и превръщащи допълнителен прием на този витамин в задължително условие за поддържане на добро здраве.

Categories: Supplements

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *